Home
Films
Venues
Program
Tickets
Partners & Sponsors
Contact

Feature Films
WALESA. MAN OF HOPE -
Wałęsa. Człowiek z nadziei
VULTURE - Sęp
SIBERIAN EXILE - Syberiada Polska
BABY BLUES - Bejbi Blues
VIVA BELARUS - Żywie Biełaruś
PAPUSHA - Papusza
IMAGINE - Imagine
THE GIRL FROM THE WARDROBE - Dziewczyna z szafy
IN HIDING - W ukryciu
SOPHIE SEEKS 7 - Facet (nie)potrzebny od zaraz
LOVING - Miłość
LIFE FEELS GOOD - Chce się żyć

Short Films

A Porter from Mewa Hotel
Portier z hotelu Mewa
All Souls' Day
Święto Zmarłych
Returns - Powroty
The Whistle - Gwizdek